کمانچه 132 ترکه

کمانچه 132 ترکه

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00