نکات آموزشی ساخت ساز ویالون

به طور قطع آموزش ساخت ساز ویولن , موضوعی نیست که بتوان در یک مقاله به آن پرداخت.لذا سعی میکنیم در این مقاله به طور مختصر به کلیات این موضوع بپردازیم با امید به اینکه افراد مشتاق یادگیری با حضور در دوره ها و کلاس ها از لذت ساخت یک ویولن بهره مند شوند.

تاریخچه

به سازهایی مانند ویولن که از کمان برای تولید صدا استفاده می‌کنند، سازهای زهی کمانه‌ای گفته می‌شود. به عقیده بسیاری از متخصصان، سازهای رباب و ربک که خاستگاه هر دو آنها کشورهای عربی است، اجداد ویولن محسوب می‌شوند.

این سازها در قرون وسطی از شرق وارد اروپا و کشورهای غربی شده و در قرن پانزدهم در اسپانیا و فرانسه به طور گسترده‌ای از آنها استفاده می‌شد.

در اواخر قرون وسطی بود که یک ساز زهی کمانه‌ای به نام کمانچه وارد اروپا شد.

در کشورهای شرقی آسیا نیز سازهایی مانند آرخو (یک ساز دو سیمی کمانه‌ای چینی است که در برخی از متون به آن کمانچه چینی نیز گفته می‌شود)