سه تار سر پنجه ساده

سه تار سرپنجه ساده

این نوع از سه تار در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00