سه تار سرپنجه طاووسی توت

سه تار سرپنجه طاووسی توت

این نوع از سه تار در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00