سه تار تمام گردو سر پنجه طاووسی

سه تار تمام گردو سرپنجه طاووسی

این نوع از سه تار در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00