تنبور ترکه ای زه دار

تنبور ترکه ای زه دار

این نوع از تنبور در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00