بیوگرافی محمدرضا حاج اکبری

photo_2020-03-06_21-23-26

لیسانس مهندسی نرم افزار

آغاز فعالیت نوازندگی از 10 سالگی با ساز تنبک

ادامه فعالیت نوازندگی با ساز سه تار از سن 15 سالگی

آغاز فعالیت در حوزه ی ساز سازی از 17 سالگی با ساخت ساز سه تار، کمانچه و تنبور

عضو خانه هنرمندان ایران

عضور انجمن موسیقی استان قزوین

عضو کانون سازندگان سازخانه موسیقی ایران

عضو سازمان صنایع دستی ایران

شرکت در چندین جشنواره و نمایشگاه در ایران

فعالیت های پژوهشی:

چاپ دو مقاله در رابطه با آسیب شناسی سازسازی سنتی در ایران

ابداع کمانچه یک دوم برای نونهالان چهار تا هفت

طرح پژوهشی اصلاح ساختار صفحه سه تار

ایجاد چند طرح پژوهشی برای ساز کودک در موسیقی